Должностная инструкция продавца меховых, кожаных и овчинно-шубных товаров (укр.) - Интернет-магазин Шубка


Должностная инструкция продавца меховых, кожаных и овчинно-шубных товаров (укр.)

Раздел о шубах:


 


(назва установи, організації)

(уповноважена особа)
ЗАТВЕРДЖУЮ                     (ПІБ, підпис)

 

"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОДАВЦЯ ХУТРЯНИХ, ШКІРЯНИХ ТА ОВЧИННО-ШУБНИХ ТОВАРІВ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Продавця хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів.
 2. Продавець хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів належить до категорії працівників сфери торгівлі та послуг.
 3. Продавець хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів приймається на роботу і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку розпорядженням керівника.
 4. Пряме підпорядкування - керівнику підприємства.
 5. Працівника заміщає особа, призначена розпорядженням керівника, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 6. Працівник заміщає інших продавців хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів.
 7. Кваліфікаційні вимоги до Продавця хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів:
  Освіта - повна вища освіта відповідного напрямку підготовки «Торгівля» чи професійно-технічна освіта за фахом продавця непродовольчих товарів.
 8. Повинен знати:
  - Правила продажу непродовольчих товарів;
  - Правила торговельного обслуговування населення;
  - Основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари та маркування;
  - Методи визначення якості товарів;
  - Правила підготовки товарів до продажу;
  - Способи демонстрації товарів;
  - Порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами;
  - Порядок розшифровки артикулів; 
  - Правила зберігання товарів;
  - Принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових і внутрішньомагазинних вітрин;
  - Порядок розрахунку з покупцями, в тому числі за кредитними картками;
  - Правила експлуатації відповідних видів торгово-технічного обладнання;
  - Основи торгового менеджменту;
  - Порядок складання та оформлення товарних звітів, ведення контрольно-касової книги, нестачу та актів приймання-задавання при передаванні матеріальних цінностей;
  - Правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
  - Засоби догляду за хутряними, шкіряними та овчинно-шубними товарами.
 9. Навички: Робота з клієнтами.
 10. Додаткові вимоги: Пунктуальність, комунікабельність.
 11. Діяльність Продавця хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів регламентується даною Посадовою інструкцією Продавця хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів, а також затвердженими Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 12. Режим роботи Продавця хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів визначається згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими керівником.
 13. Умови оплати праці Продавця хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів визначаються згідно з затвердженим розміром мінімальної заробітної плати.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Приймає хутряні, шкіряні та овчинно-шубні товари за кількістю та якістю.
 2. Перевіряє правильність надання інформації в маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, артикула, складу матеріалу, номера моделі, розміру, сорту, позначення стандарту та технічних умов.
 3. Заповнює та прикріплює ярлики цін до товарів.
 4. Забезпечує зберігання хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів відповідно до умов зберігання.
 5. Під час тривалого зберігання періодично перекладає, просушує, очищає від пилу, обробляє захисними засобами.
 6. Розміщує у торговельному залі хутряні, шкіряні та овчинно-шубні товари за розміром, зростом, повнотою, видом, статево-віковими ознаками і ознаками сезонності.
 7. Під час продажу хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів допомагає покупцю у їх виборі, ознайомлює його з асортиментом виробів, що є у продажу, із способами нагляду за виробами, особливо виготовленими із застосуванням хімічних волокон або клейових матеріалів.
 8. Під час продажу товару перевіряє якість та комплектність виробів. Вилучає з продажу неякісні або некомплектні товари.
 9. Пропонує покупцю супутні товари, додаткові платні послуги.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Продавець хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів має право:
 1. Здійснювати взаємодії з керівником та співробітниками.
 2. Знайомитися з рішеннями, розпорядженнями, штатними розписами, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами керівника, що стосуються його та його діяльності в цілому.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
 4. Отримувати від керівника та інших працівників інформацію, яка є необхідною для виконання його службових обов’язків.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Продавець хутряних, шкіряних та овчинно-шубних товарів відповідає:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
 3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
 4. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, положень, затверджених на підприємстві, інструкцій з охорони праці, правил пожежної безпеки.
 5. За розголошення комерційної таємниці підприємства, яка стала йому відома внаслідок виконання ним своїх службових обов’язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

 

Просмотров: 1399

Автор: Юля Шубка

Дата: Понедельник, 21 Апреля 2014


Интернет-магазин Шубка
- 5 из 5 на основании 39 отзывов